ماجرای جالب ریش رنگ کردن سیاستمدار معروف!

توسط کلیک خور 10 ماه پیش

ایشون عضو مجمع تشخیص مصلت نظام و از پر نفوذتریف افراد در جمهوری اسلامی هستن.

comment