بمب جدید هوشمند «قائم» را بیشتر بشناسید

توسط MIT 3 ماه پیش

بمب جدید هوشمند «قائم» را بیشتر بشناسید. جستجوی هدف از فاصله ۱۲ کیلومتری. برد ۸ کیلومتر.

comment