وضعيت نابسامان مردم سرپل ذهاب، بيش از ٢٤ ساعت بعد از وقوع زلزله!

parvane توسط parvane 11 ماه پیش

زلزله کرمانشاه

comment