وضعيت نابسامان مردم سرپل ذهاب، بيش از ٢٤ ساعت بعد از وقوع زلزله!

parvane توسط parvane 2 ماه پیش

زلزله کرمانشاه

comment