وضعيت نابسامان مردم سرپل ذهاب، بيش از ٢٤ ساعت بعد از وقوع زلزله!

parvane توسط parvane 1 هفته پیش

زلزله کرمانشاه

comment