کودکی که زنده از زیر آوار بیرون کشیده شد

توسط مرصاد 2 ماه پیش

تسلیت میگم به تمام داغداران این زلزله

comment