کودکی که زنده از زیر آوار بیرون کشیده شد

توسط مرصاد 1 هفته پیش

تسلیت میگم به تمام داغداران این زلزله

comment