تصاویری از خسارات زلزله کرمانشاه

علیرضا توسط علیرضا 11 ماه پیش

تصاویر جمع آوری شده توسط گزارشگران و مردم به ثبت رسیده ، از زلزله ازگله کرمانشاه ۷/۳ ریشتری در یکشنبه شب ۲۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۴۸ دقیقه

comment