سم علف کش کروز محصول شرکت biesterfeld یونان بوده و کاربرد آن در از بین بردن علف های هرز مزارع ذرت می باشد.این علف کش از نوع سیستمیک و انتخابی بوده و از تشکیل آمینواسیدها و پروتئین در علف های هرز ممانعت کرده و باعث زرد و خشک شدن علف های هرز و از بین رفتن آنها طی چند روز می شود. www.ariasabz.com شماره های تماس و ثبت سفارش: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment