1_کباب زن | کباب گیر | کباب سیخ گیر اتوماتیک 2_کباب پز تابشی 3_دستگاه جوجه زن 4_دستگاه همبرگر زن 5_دستگاه سیخ شوی وب: http://www.pooyasanatco.com اینستاگرام: www.instagram.com/pooyasanatco/

comment