داستان «غزلی روی عرشه» نویسنده «عصمت حسینی»

توسط کانون فرهنگی چوک 4 ماه پیش

برنامه شماره پنجاهم نمایش صوتی داستان کانون فرهنگی چوک داستان «غزلی روی عرشه» نویسنده «عصمت حسینی» هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: مهدی رضایی، حمید آذرطوسی کارگردان: مهدی رضایی

comment