جلسه ۵ فیزیک یازدهم - پایستگی بار الکتریکی ۲ - مهندس محمد پور رضا ۰۹۳۵۵۴۶۵۹۴۶

کلید اسرار توسط کلید اسرار 4 ماه پیش

آموزش مبحث پایستگی و کوانتیده بوده بار الکتریکی در فیزیک یازدهم که توسط مهندس محمد پور رضا مدرس موسسه میراث علم ماندگار و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده شماره تماس ۰۹۳۵۵۴۶۵۹۴۶ www.hamyarphysic.ir

comment