اگه فردی رو در حال خفه شدن دیدیم، باید چیکار کنیم راهنمای کمک‌های اولیه

توسط toyour 1 سال پیش
آموزشی

🎥 اگه فردی رو در حال خفه شدن دیدیم، باید چیکار کنیم؟ 👇راهنمای کمک‌های اولیه👇

comment