سخنان رهبرانقلاب درباره استقامت شهید لاجوردی

توسط کاظم دلسوز 2 سال پیش

سخنان رهبرانقلاب درباره استقامت شهید لاجوردی دردوران مبارزه؛درآخرین دیداری که مرحوم لاجوردی درآن حاضربود.

comment