در نخستین گام فیلم «در نخستین گام فیلم «غلامرضا تختی» که قرار بود به عنوان اولین فیلم سینمایی در سینمای رسانه‌ها به نمایش در بیاید، در زمان مقرر به پردیس ملت نرسید و فیلم «معکوس» ساخته پولاد کیمیایی جایگزین آن شد. به دلیل این جابه‌جایی عوامل فیلم سینمایی «معکوس» مراسم فوتوکال قبل از نمایش فیلم را از دست دادند و به نشست پرسش و پاسخ فیلم نرسیدند. پس از آن فیلم «سال دوم دانشکده من» ساخته رسول صدرعاملی به نمایش در آمد و نشست پرسش و پاسخ فیلم «معکوس» نیز پس از نشست پرسش و پاسخ این فیلم برگزار شد. در آخرین سانس روز اول فیلم «غلامرضا تختی» بالاخره به پردیس سینمایی ملت رسید و برای اهالی رسانه به نمایش گذاشته شد و عوامل و دست‌اندرکاران فیلم نیز پس از اکران پاسخگوی سوالات خبرنگاران بودند. از نکات جذاب این اکران حضور امیر جدیدی به عنوان مهمان بود که قرار بود نقش جوانی تختی را بازی کند» که قرار بود به عنوان اولین فیلم سینمایی در سینمای رسانه‌ها به نمایش در بیاید، در زمان مقرر به پردیس ملت نرسید و فیلم «معکوس» ساخته پولاد کیمیایی جایگزین آن شد. به دلیل این جابه‌جایی عوامل فیلم سینمایی «معکوس» مراسم فوتوکال قبل از نمایش فیلم را از دست دادند و به نشست پرسش و پاسخ فیلم نرسیدند. پس از آن فیلم «سال دوم دانشکده من» ساخته رسول صدرعاملی به نمایش در آمد و نشست پرسش و پاسخ فیلم «معکوس» نیز پس از نشست پرسش و پاسخ این فیلم برگزار شد. در آخرین سانس روز اول فیلم «غلامرضا تختی» بالاخره به پردیس سینمایی ملت رسید و برای اهالی رسانه به نمایش گذاشته شد و عوامل و دست‌اندرکاران فیلم نیز پس از اکران پاسخگوی سوالات خبرنگاران بودند. از نکات جذاب این اکران حضور امیر جدیدی به عنوان مهمان بود که قرار بود نقش جوانی تختی را بازی کند

comment