آراد اسپرت امیر علی اکبری دیشب توانست مبارز امریکایی را شکست دهد و عیدی خوبی به مردم ایران داد.

comment