علف کش خارجی بتانال الیت یک علف کش بسیار موثر از نوع تماسی رسوبی می باشد که به صورت پس رویشی برای نابودی علف های هرز پهن برگ و نازک برگ مزارع چغندرقند و چغندر گاوی استفاده می شود.این علف کش در هر نوع خاکی قابل استفاده می باشد و به علت داشتن خاصیت رسوبی می تواند علف های هرزی را که پس از سمپاشی جوانه زده اند را نیز کنترل کند. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment