داستان زیبای تلاش یک پدر برای درک دنیای کودکانه دخترش.

comment