ناگفته های صریح و جنجالی مهدی طارمی درباره جداییش از پرسپولیس در برنامه نود

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 11 ماه پیش

ناگفته های صریح و جنجالی مهدی طارمی درباره جداییش از پرسپولیس در برنامه نود

comment