ناگفته های صریح و جنجالی مهدی طارمی درباره جداییش از پرسپولیس در برنامه نود

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 5 ماه پیش

ناگفته های صریح و جنجالی مهدی طارمی درباره جداییش از پرسپولیس در برنامه نود

comment