کودکی که زنده از زیر آوار بیرون کشیده شد

parvane توسط parvane 10 ماه پیش

زلزله کرمانشاه

comment