کودکی که زنده از زیر آوار بیرون کشیده شد

parvane توسط parvane 1 سال پیش

زلزله کرمانشاه

comment