داستان یک مغازه کوچک که شصت سال پیش تاسیس شد و اکنون یکی از بزرگ ترین فروشگاه ها و موسسات تجاری در غرب است. داستان اوج گرفتن آکیا به عنوان یک برند معتبر جهانی. برای مشاهده ویدئوهای بیشتر در این زمینه به سایت آکادمی بازار به آدرس www.BazarAcademy.ir و کانال تلگرام @BazarAcademy1 مراجعه فرمایید.

comment