حمله شدید و تمسخرآمیز مجری رادیو به مهران مدیری : تو رادیو صدای خروس در میاوردی!!!

توسط sepehrml 10 ماه پیش

‼️❌😳 حمله شدید و تمسخرآمیز مجری رادیو به مهران مدیری : تو رادیو صدای خروس در میاوردی!!!

comment