امیر تتلو خواننده مشهور ، صحبت های جالب و جذابی از مجوز دار شدن تا مصرف مواد مخدر ، عاشق شدن و ... عنوان می کند. وی خاطرات جالبی از دوران کودکی و جوانی اش نیز تعریف میکند

comment