در این ویدیو به بررسی اجمالی سیستم (POL (Passive Optical Lan می پردازیم. بهتر است که بدانیم تکنولوژی POL را می توانیم با توجه به کاهش حجم کابل کشی و استفاده کمتر از تجهیزات اکتیو، راه اندازی و سپس نگهداری کنیم که همین امر باعث صرفه جویی هزینه می شود. برخی از مزایای POL : • قابلیت اتصال به شبکه فیبر سراسری • کاهش مصرف انرژی و هزینه اجراء • امکان اتصال کاربران تا سرعت 2500 مگابیت در ثانیه • قابلیت یکپارچه سازی (Integration) و نصب آسان و نگهداری ارزان • کاهش فضای مورد نیاز جریان ضعیف و افزایش فضای مفید در طبقات • عدم محدودیت در تعداد خطوط تلفن در واحد ها و تعداد خطوط اینترنت

comment