🔴 روحانی: آلودگی هوا معضل جهانی است!! نگوییم دولت چه کرده؟ بگوییم دنیا چه می‌کند؟

توسط Pyxo 2 سال پیش

🔴 روحانی: آلودگی هوا معضل جهانی است!! نگوییم دولت چه کرده؟ بگوییم دنیا چه می‌کند؟

comment