ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

play سمپاشی ساختمان

1 بازدید | 10 ماه پیش | سمپاشی

play سمپاشی

11 بازدید | 10 ماه پیش | سمپاشی

play سمپاشی ساس

22 بازدید | 10 ماه پیش | سمپاشی

در حال حاضر یکی از اصلی ترین موارد در مبارزه با آفات و حشرات و جانوران موذی ، استفاده از سموم شیمیایی است. البته درستی یا نادرستی خود این اقدام نیز جای بحث دارد. ضمن اینکه افرادی هم هستند که خودشان از عطاری ها سم می خرند و بدون در نظر گرفتن دوز و مقدار مربوطه و با دستورالعمل های اشتباه، از آن استفاده می کنند و نمی دانند با این کار علاوه بر آسیب به سلامت افراد خانه، حشرات هدف این مواد را نسبت به سموم مقاوم می کنند. سمپاشی | سمپاشی منازل | سمپاشی منازل مسکونی | سمپاشی منازل تهران | سمپاشی ساختمان

comment