شیطان ، بالاترین وسوسه‌ها را در این نفس انجام خواهد داد. یوسف، 53.

comment