فوق فوق طنز - شنبه خر است - کار جدید مدیر کل

توسط شنبه خر است 10 ماه پیش

کلا فیلد کاری رو تغییر داد اگه مدیرت کفرت رو در میاره این رو بفرست برای دوستات و همکارات شنبه خر است

comment