محسن چاوشی در صفحه اینستاگرام خود کارن احمدی نوازنده خردسال کرد را که برگزیده جشنواره ملی موسیقی جوان بود معرفی کرد

comment