یک قطعه زمین 766 متری با کار بری مسکونی در شهرک خزر ویلا بندر انزلی با امکانات نگهبانی بسیار خوب و محصور شده با دیوار و درب ورودی سردر دار با امکان اشعاب برق - اب و گاز و سند در دست اقدام اگهی شده در روزنامه بفروش میرسد.

comment