مستند هجوم آب، درباه مردمان و شهر شیراز است که در اوایل بهار 98 دچار سیل زدگی شده‌اند.

comment