سیر تحولی ربات های چهارپا

مسلم توسط مسلم 1 سال پیش

سیر تحولی ربات های چهار پای بوستون دینامیک در این کلیپ نشان داده شده است واقعا حیرت بر انگیز است تمامی این ربات ها حاصل طراحی و ساخت پژوهشگران دانشگاهی می باشد

comment