فلزیاب تفکیک فلزات رنگین حذف فلزات بی ارزش

توسط felezyabepishtaz 6 ماه پیش
علم و تکنولوژی

فلزیاب تفکیک فلزات رنگین حذف فلزات بی ارزش فلزیاب تفکیک دار که با فرکانس عمل نموده و با تعیین عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT مربوط به تفکیک عمل مینماید وجود فلزات رنگین یا حذف فلزات بی ارزش در ان مطرح نمی باشد بلکه عملکرد فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم توان نادیده گرفتن ذرات مزاحم را در کنار تعیین و تغییر عدد وی دی ای VDI داشته و میتواند موقعیت محدوده ای که در صحنه کار موجب خطا فلزیاب میگردد یا دارای ذرات مغناطیسی مزاحم هست را تشخیص داده و مشخص نماید. منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34

comment