رابین هود ، یک فیلم اکشن ، . ماجرای محصول سال ۲۰۱۸ به کارگردانی اتوبثرست است نویسندگان این فیلم داستان را بر پایه‌ی افسانه ی رابین هود نوشته آمد و تارون اگرتون نقش این شخصیت را ایفا می کند ، فیلم سینمایی رابین هود برداشت جدید ی از داستان قدیمی رابین هود را روایت می‌کند، رابین هود و دوستانش همچنان به دنبال رفاه جامعه . عدالت هستند و .....

comment