ببینید در این ویدیو با چه سرعتی این خال گوشتی بزرگ از جای خود کنده می شود . سایت ما : jamedad.com شماره تماس : 09383082828

comment