علت زلزله های ایران چیست؟ آیا با کند شدن زمین زلزله‌های بزرگ در راهند؟

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 10 ماه پیش

بررسی یک فرضیه علمی که این روزها در رسانه‌های ایرانی انعکاس وسیعی داشته و البته ...

comment