هیچوقت از روی ظاهر کسی قضاوت نکنیم 😊 انیمیشن خلاقانه بر اساس بازی سنگ ؛ کاغذ ؛ قیچی

توسط Pyxo 2 سال پیش

هیچوقت از روی ظاهر کسی قضاوت نکنیم 😊 انیمیشن جالب بر اساس بازی سنگ ؛ کاغذ ؛ قیچی

comment