حسن روحانی در مورد زمان برطرف شدن آلودگی هوا

علی عزیزی توسط علی عزیزی 2 سال پیش

پاسخ حسن روحانی در مورد زمان برطرف شدن آلودگی هوا در کلان شهرها محیط زیست

comment