جو وحشتناک ورزشگاه آزادی در بازی فصل گذشته پرسپولیس و سپاهان با حضور ۷۵ هزار پرسپولیسی

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 12 ماه پیش

جو وحشتناک ورزشگاه آزادی در بازی فصل گذشته پرسپولیس و سپاهان با حضور ۷۵ هزار پرسپولیسی

comment