ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

حکم کشتن مادر توسط فرزند حکم کشتن بچه توسط پدر فرزند کشی حکم کشتن زن توسط شوهر کشتن پدر توسط پسر حکم پدر کشی چرا پدر قصاص نمی شود

comment