خرس نقره ای بهترین کارگردان:وس اندرسون برای «جزیره سگ ها» در جشنواره برلین 2018

comment