مصاحبه آقای علیرضا فتحی مدیر شرکت پدیده پارسیان

توسط الکام استارز 12 ماه پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای علیرضا فتحی مدیر شرکت پدیده پارسیان

comment