#14 چگونه کلمات کلیدی مناسبی برای تبلیغات گوگل انتخاب کنیم؟

جی ادز توسط جی ادز 9 ماه پیش

کلمات کلیدی، اساس تبلیغات در گوگل هستند؛ نمایش تبلیغات نتیجه تطابق عبارت جستجو شده کاربر با کلمات کلیدی در اکانت شماست. ابزارهای تحلیل کلمات کلیدی می توانند به انتخاب کلمات مناسب کمک کنند. برای مشاهده کامل این ویدیو به همراه مستندات و دانلود به سایت جی ادز مراجعه فرمایید. https://g-ads.com/keyword-research/

comment