دوبله انیمیشن ماشین ها ٣ به سبک دابیشن

امیرحسین مظاهری توسط امیرحسین مظاهری 4 ماه پیش

دوبله تمرینی انیمیشن ماشین ها ٣ به سبک دابیشن😉 گويندگان :امیرحسین مظاهری در نقش های : مک کوئین، ماتر، چیک، مدیر برنامه مک کوئین روژینا مظاهری در نقش : کروز، گزارشگر تلویزیون

comment