چرا نباید قوز کنیم؟!🤔 اصلاً فکرشو نمی‌کنی چقدر ضرر داره! همین الان این ویدئو رو ببین و از این به بعد درست بشین.

توسط Pyxo 1 سال پیش

چرا نباید قوز کنیم؟!🤔 اصلاً فکرشو نمی‌کنی چقدر ضرر داره! همین الان این ویدئو رو ببین و از این به بعد درست بشین.

comment