پروژه آبنمای کسکید تبریز پروژه آبنمای کسکید با همکاری شرکت توسعه آذرخش صنعت آبتین و شرکت آوای زیبا سازان شهر و منظر( نماینده رسمی این شرکت ) در شهر تبریز به بهره برداری رسیده است . در این آبنما از نازل های کسکید استفاده شده است . که این نازل ها به دلیل خروجی بسیار جداب آب به طور گسترده در آبنماها استفاده می شوند. همراه کردن نور پردازی با خروجی آب سبب هرچه زیباتر شدن آنها می شود.

comment