اولین واکنش رهبر انقلاب در خصوص اغتشاشات دی ماه ۹۶: من در خصوص این قضایا حرف‌هایی دارم و در وقت آن با مردم عزیزمان سخن خواهم گفت

توسط Pyxo 2 سال پیش

اولین واکنش رهبر انقلاب در خصوص اغتشاشات دی ماه ۹۶: من در خصوص این قضایا حرف‌هایی دارم و در وقت آن با مردم عزیزمان سخن خواهم گفت

comment