پشت صحنه یکی از پرتنش‌ترین سکانس‌های سینمای ایران؛ جدایی نادر از سیمین

comment