فیلم سنتوری یا علی سنتوری ساخته داریوش مهرجویی در سال 1385 و با بازی بهرام رادان و گلشیفته فراهانی و مسعود رایگان است.این فیلم با رویکردی انتقادی که تم اصلی آن تضاد سنت و مدرنیته در جامعه امروز ایران و موضوع آن سقوط و خودویرانگری هنرمند در جامعه ایست که هنر واقعی را برنمی تابد و مدام آن را سرکوب میکند.

comment