مسابقه بی نظیر بوکس بین قهرمان UFC ومرد اول بوکس جهان

Ali توسط Ali 2 سال پیش

پیروزی فلوید می در مقابل مک گرگور با ناک اوت فنی در راند دهم .فلوید با پیروزی در مسابقه بوکس مقابل مک گرگور به رکورد استثنایی 50 پیروزی و 0 شکست رسید ونام خود را دراین رشته جاودانه کرد

comment