پاکسازی کامل مزارع کلزا از برخی علف های هرز پهن برگ با علف کش تخصصی واچ (Watch)؛ محصول یونان؛ نابودساز حرفه ای علف های هرز. اطلاعات بیشتر در سایت www.ariasabz.com تماس: 09142973005 – 09354406776

comment