خاص‌ترین دکه روزنامه‌فروشی جهان

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 11 ماه پیش

به نظر باورکردنی نیست ولی مردم مونروویا پایتخت لیبریا یکی از کشورهای غرب آفریقا، از 17 سال پیش تاکنون از طریق یک دکه در جریان اخبار قرار می گیرند. خبرها با استفاده از گچ روی یک تخته سیاه نوشته می‌شود.

comment