کباب لقمه ای ویژه

توسط topclips 1 هفته پیش

کباب راسته گوسفند پیچیده در دنبه ورقه شده یعنی لذت یک کباب ناب ترک

comment